Check beschikbaarheid

Windmolen van Kaulille

Deze kleine grondzeiler is een aardig molentje en de enige nog bestaande grondzeiler in Belgisch Limburg. Samen met het molenaarshuisje, dat even oud is als de molen, vormt het een aantrekkelijk geheel.

De windmolen is een grondzeiler met een gevlucht van 24 meter. De zeilen op de wieken worden van op de grond opgespannen. Er zijn twee steenkoppels, oftewel maalstenen: één werd vroeger gebruikt om graan te malen voor de consumptie, de andere voor boekweit. Nu dient de molen enkel nog om veevoeder te malen.

Ze werd gebouwd in 1894, door molenbouwer Adriaan Mulders uit het Nederlandse Weert. In 1902 werd de molen door de familie Mulders verkocht aan de familie Sevens. Vandaar dat de molen ooit de naam ‘Sevensmolen’ kreeg opgeplakt.

In 1994 werden de molen en de omgeving geklasseerd als beschermd monument en dorpsgezicht. Tussen 2004 en 2006 is de molen grondig gerestaureerd.

Omgeving overzicht