Check beschikbaarheid

De watermolen van Reppel

De watermolen van Reppel is gelegen aan de Aa-beek. Ze werd voor het eerst vernoemd in een akte uit 856. Daarmee zou het de oudste watermolen van België zijn.
Vroeger stonden hier drie watermolens: een graanmolen, een oliemolen en een schorsmolen, waar vooral eikenschors gemalen werd voor de leerlooierijen. De oliemolen werd afgebroken in 1914, de schorsmolen in 1923. Enkel de graanmolen is bewaard gebleven. Tot in 1975 werd er nog gemalen voor de klanten van de loonmaalderij.

Buiten aan de watergevel vinden we het reusachtige stalen onderslagrad met 8 dubbele spaken en 40 schoepen. De diameter van het rad bedraagt 6 meter. Het waterwiel draait in de maalsluis. De vroegere twee lossluizen zijn veranderd in een brede lossluis omwille van het drijfhout.

Omgeving overzicht